Jeg arbejder dagligt med min egen og andres frygt, og jeg synes det er fantastisk at se hvad det gør med os, når vi VIRKELIG tør at face vores frygt! Når vi tør at gå i dybden med den, og bruge den til at forløse det her famøse skjulte potentiale, som der snakkes så meget om, indenfor personlig udvikling.

 

Men for at face frygten, bliver vi jo nødt til at finde dens face. Dens ansigt, dens udtryk, altså, hvordan gør frygten sig gældende hos DIG? Hvornår viser den sig, og på hvilken måde?

 

Vi giver vores frygt nogle masker på, vi finder måder at udtrykke den på, som er vandte og trygge for os. Disse masker kan være følelser som vrede, irritation, tristhed, apati, modvilje, stress, uro, som du føler dig fanget af, i bestemte situationer. Vi har nogle favoritmasker, vi bruger til at gemme vores frygt, og din første opgave bliver, at finde mindst en maske, du selv tager på, muligvis for at skubbe frygt til side…

 

Opgave til DIG, der vil rykke på din frygt:

Tag lidt tid, f.eks når du går en tur, og reflekter over dit eget følelsesmæssige reaktionsmønster. Hvad for nogle situationer trigger stærke negative følelser i dig? Hvad for nogle følelser oplever du, når du føler dig presset i hverdagen? (Hvis en eller flere følelser går igen, er det dem du skal tage udgangspunkt i her. Hvis der ikke danner sig et mønster, vælger du bare en, du har lyst til at kigge nærmere på.)

Tag et stykke papir (1.pr.følelse), og skriv følelsen med store bogstaver midt på papiret. Tegn bogstaverne sådan, at ordet på papiret udtrykker hvordan det føles for DIG. Brug gerne farver, og mærk gerne følelsen i kroppen mens du tegner.

Skriv nu, rundtom din tegning, alle de tanker du kan frembringe, omkring HVORFOR du, i situationen, bliver så (f.eks.) vred. Prøv at skrive tingene inden du når at tænke over dem, det kan være enkelt ord, sætninger, linjer fra en sangtekst, navnet på film…. Du må IKKE REDIGERE, men kun skrive alt, hvad der dukker op hos dig.

Når du synes, du er færdig… Skriv lige et par minutter mere 😉

 

Hvis du nu kigger på det, der nu står på dit papir, skulle der gerne danne sig et slags mønster… Du kan måske se et tema, og genkende nogle dybereliggende følelser, der har fået maske på?

 

Hvis du ikke umiddelbart ser sådan et mønster, bliver du nødt til at stille spørgsmålet igen, og nu om de ting du har skrevet rundtom på papiret. Lad os sige, at der midt på dit papir står ‘vrede’, som i eksemplet ovenover. Så må du spørge dig selv: «..og hvorfor gør det mig vred? ..og hvad så? ..hvad er det værste der kan ske her?» Skriv svarene ned, og se om der ikke så danner sig et mønster eller et underliggende tema.

 

Nu har du et tema foran dig, som kan lære dig rigtig meget om noget, der er vigtigt for dig. En eller flere overbevisninger du har om noget, der er så vigtigt for dig, at du reagerer når du føler det er truet på en eller anden måde. Og bevidstheden du nu har om det, vil i sig selv hjælpe dig til at stå stærkere, i situationer hvor du normalt ville reagere negativt. Og hvis du har svært ved at finde et sted at starte, skal du være velkommen til at sende mig en email med et billede af din tegning, på info@lighthousebornholm.com

Så vil jeg hjælpe dig igang 🙂