Hvad er Mesterlære?

Mesterlære er som vi kender det fra mange fag, en metode for at uddanne sig ved følge en, der i forvejen er Mester i samme fag. Her i Lighthouse er der to forskellige muligheder for at komme i Mesterlære.   

 

 

«At udvikle sit fag ved at spejle sig i en med erfaring, der har vandret på vejen i længere tid. En af de mest powerfulde måder, at lære.»

mini Mesterlære Undervisning/Facilitering

At komme i Mesterlære/Mentorforløb som Underviser, Transformation Facilitator og Mentor, er en fantastisk mulighed for dig, der vil udvikle dine evner til at undervise og facilitere med HELE DIG. Forløbet aftales og skræddersyes som et individuelt forløb, sådan så det passer med dine ønsker og behov, samt min undervisningskalender.

Du følger mig i noget af mit arbejde, undervisning, (online og/eller live), facilitering af grupper eller enkeltpersoner. Forløbet inkluderer både forberedelse før undervisningen og evaluering bagefter. (2×1,5t 1-1 sessioner). Du får her anledning til at kommentere, stille spørgsmål, og sparre om dine oplevelser fra eget perspektiv.

Du får også tilhørende materiale, opgaver og praktiske udfordringer (tilpasset til dit niveau og dit ønskede outcome), sådan så du selv har lidt at arbejde med, både under forløbet og i tiden efter.

Et  mesterlære boostforløb er for dig, der ønsker at styrke din evne til at holde et undervisningsrum. Til at være nærværende, powerfuld og unik når du præsenterer dit materiale, hvad enten det er til undervisning, markedsføring, videopresentationer eller andet.

Vejledende pris: 5000,- (+moms) pr. forløb,

«At gå i Mesterlære hos min Reikimester, har nok givet mig den vigtigste læring. At stille mig til rådighed, og lade Reiki og livet undervise mig videre. Jeg lærte også at turde, at træde i karakter.»

Reiki Mesterlære

Indenfor den Traditionelle Lineage af Reiki, hvor jeg er uddannet, USUI SHIKI RYOHO, foregår Mesterlæren(som alt andet), efter den oprindelige metode som blev videregivet af Reiki’s grundlægger Dr. Mikao Usui. Det er en Lineage af mundtlig og praktisk vidergivelse, og er tilpasset den enkeltes udgangspunkt og udviklingsvej. 

Hvis en dit kald efter Reikimestergerningen viser sig stærkt og tilbagevendende i løbet af din Reiki uddannelse, er der måske grobund for at du kan starte som Reikimesterkandidat hos din Mester. Her vil du gå vejen og fordybe dig i Reiki i samarbejde med din Mester, og i tråd med traditionerne i USUI SHIKI RYOHO.

En aftale om sådan et læreforløb, indgåes mellem Mester og student, og først hvis/når begge mener tiden er moden. Et Mesterforløb er af individuel varighed, og initieringen gives først, når studenten er blevet Mester, og genkendes sådan, både af studerende og sin Reikimester. Det betyder at længden på mesterlæreforløbet varierer fra kandidat til kandidat, dog tager et «gennemsnitligt» Reikimesterlæreforløb indenfor Usui Shiki RYOHO ca 2 år. Prisen er indtil videre globalt fastlagt, og tilsvarer $10.000 på initieringsdagen.