Hvad er LIGHTHOUSE EFTER UDDANNELSE?

 

LIGHTHOUSE  EFTER UDDANNELSE, er i ordets rette forstand en både/og-oplevelse, og er tænkt til at være den sidste uddannelse du nogensinde får brug for! Det er nemlig både en uddannelse i transformations facilitering OG et manifestations forløb , hvor du lærer at facilitere dyb transformation for dig selv og andre, samtidig med at du selv udvikler på koncept, går skridtene,  og tager springet ud i din verden med det, der er DIG og DIT!

 

 

 Du healer det, der skal heales, udvikler det, der skal udvikles, bygger det, der skal bygges og udfolder resultatet, med din fulde power til rådighed.

 For dig, der har en eller flere uddannelser bag dig, og har brug for at samle alt du er og kan i et udtryk, en forretning og/eller et liv, du kan være stolt af!

«Be the Source of what you Seek…

Når vi søger mere mening og glæde i vores liv, hænger det uløseligt sammen med vores sjæls dybere formål. Vi søger vores eget lys, og det giver derfor bedst mening at starte lige der…»

Hvem er forløbet for?

Dette er en videreuddannelse for dig, der har svært ved at «komme ud over rampen». Du har måske en eller flere uddannelser bag dig allerede, og du har noget, der kalder indeni. 

Du oplever muligvis at mangle et eller flere ben at stå på, i forhold til at sætte ting i spil, og du drømmer om den dybe og altomvendende transformation. Du kan mærke det, der kalder indefra, noget, der er sandt, men som er svært at folde ud i dit nuværende virke.

Den er også for dig, der drømmer om at udfolde et kreativtet projekt, men som selv har svært ved at bryde i gennem glasloftet, og på en eller anden måde får holdt dig selv tilbage fra at gå hele vejen.

Måske løber du ind i den eller de samme udfordringer igen og igen, og har svært ved at finde vejen ud og videre. Du har stået her før, og du ved også godt, at vil stå her igen, i søgen efter den uddannelse, det kursus eller den metode, du mangler

Selve forløbet.

Under uddannelsen bliver du selv ført i gennem en transformation. Du  vælger hvor fokusset skal ligge, og du går selv vejen. Fra der hvor du står idag, i gennem dine største udfordringer, og ud på den anden side, hvor du kan inspirere og facilitere andre til deres Lighthouse.

Der er 7 LIVE undervisningsmoduler på 3 dage hver + 5 online undervisningsaftener, fordelt udover et kalenderår. 

 Uddannelsen bygget op omkring 4 stadier der understøtter en organisk udvikling, og giver mulighed for tilpasning til dig, din baggrund som professionel, og til dit kreative ståsted.

Derudover arbejder vi med 3 formler for energi balance, der til sammen beskriver Lighthouse metoden, og er i virkeligheden indsigter til støtte, i den nye måde at være i verden på. 

De 4 stadier:

GNIST: Du opretter dyb kontakt til din sjæl, healer, sætter intention og bygger fundament.

SKRU OP FOR DIT LYS: Du pinpointer, træner, danser og udvikler.

EJ DIN POWER: Du træder i karakter, tager platformen, udtrykker dig og stråler.

UDFOLD DIT FYRTÅRN: Du kommer ud over rampen med din intention, og er nu ustoppelig.

De 3 formler for balance i livsenergi:

YOUturn // Ego og Sjæl

YOUnite // Væren og Gøren

YOUnique // Dig og Verden

Modul 1

er et i sig selv tranformerende Reiki Retreat, hvor du bliver initieret til det fantastisk powerfulde Reiki healings håndværk, og kan allerede herfra heale både dig selv og andre. Du får også en grundlæggende indføring i det menneskelige energisystem, sådan så du er fuldt udrustet til at holde din egen selvhealings proces. Selvhealing, som du lærer på modul 1, bliver en del af din daglige praksis mens du går på uddannelsen, og er din egen sikkerhed for at du både evner og også har overskud til, at kontinuerligt og bæredygtigt hæve dit eget bevidsthedsniveau.

Dette er også din garanti for at du, (hvis du vel og mærke laver din daglige praksis) ved hjælp af “det lange seje træk”, når derhen, hvor du ønsker. Efter endt uddannelse (faktisk allerede under førløbet), kan du derfor begynde at bruge det, du opdager og lærer under forløbet, og også alt det andet du kan og er, i dit arbejde med dit projekt, din virksomhed og/eller dine egne klienter.

Modul 2

lægger op til en kærlig afrundelse af den proces, som Reiki satte gang i ved modul 1. Du vil være kommet til et nyt level i både din fysisk og psykiske væren, og er nu klar til at få overblik over det, der skal gives slip på for at rydde plads til alt det nye. Her bliver du undervist i en Reikifunderet indre barn-proces, Skyggeteori i praksis, og skygger som navigations system, og vi arbejder med at udvide din indre praksis med en naturpraksis, der passer dig og dit liv. Du lærer også på modul 2 at bruge visualiseringer, som værktøj til dig selv og andre.

Vi afslutter modul 2 med et powerfuldt fælles bålrituale under fuldmånen, hvor vi giver slip på den del af vores gamle historie, der ikke støtter vores intention, og rydder energetisk plads til det nye, der skal etableres.

Modul 3

er modulet hvor vi etablerer din nye historie, og rodfæster intentionen energetisk. Vi begynder at sætte ord på det, der skal manifesteres.

Vi arbejder med de mest transformerende teknikker og værktøjer fra coachingverden, og faciliterer hinanden i de små og store processer, der gør teknikker og værktøjer konkret og brugbart for dig. Vi får dit støttende mindset på plads, og arbejder med krop, sind og ånd, for at sikre at du får alle tre elementer med i din udvikling.

Her går vi også i dybden med energisystemet og hvordan vi kan forstå det ifht. transformation og manifestation. Vi udarbejder et skelet til en handleplan der støtter din intention og din nye historie. Handleplanen vil være flexibel, og en du stille og roligt kan udbygge og tweake eftersom processen skrider frem indeni og udenfor dig.

Modul 4

er et Reiki II retreat, hvor du får hævet dit eget energetiske svingningsniveau og lærer at arbejde med energi i alle former. Her lærer du i virkeligheden alt du behøver, for at kunne arbejde med energi i resten af dit liv. Du vil herefter ALDRIG stå i en situation, hvor du ikke kan gøre noget. I forhold til din egen spirituelle proces, får du her helt konkrete og håndgribelige værktøjer til at connecte med din egen sjæl. Du lærer også at lade dig undervise af din sjæl, samt dine guider, de opstegne mestre og dem fra dit eget liv, der ikke er her mere.

Modul 5 og 6

hænger sammen, og holder to processer sideløbende. Den ene handler om integration af værdierne fra dine temachakraer (som du har fundet på modul 4.) 

Den anden proces handler mere konkret om vejen fra ide/intention og til dit færdige produkt og din præsentation af det, som er din Lighthouse manifestation.

Du lærer at bruge forskellige værktøjer til at facilitere transformationens sidste etapper, til at forankre nye og alternative perspektiver og indsigter. Vi beskæftiger os med rejsen fra hoved, via sjæl og ned i krop, og vi kommer hele vejen rundtom transformationen flere gange.

Du bliver også her presenteret for teori og øvelser bag de 3 Formler for Energi Balance, og lærer at anvende dem som fundament for din måde at være i verden på fremover.

Modul 7

er præsentationsugen. Her er du med til at planlægge og gennemføre et stort event, hvor du bidrager med din egen kreative præsentation af dit eget Lightouse, altså dit personlige projekt, som du nu har arbejdet på i størstedelen af et år. I virkeligheden har du arbejdet på det i hele dit liv op til nu, og du går fra modul 7 med stolthed, tryghed, ny viden og visdom til at bruge Lightouse metoden på samtlige områder i dit liv og virke!  

Du får din egen mentor tilknyttet i gennem hele uddannelsen, som faciliterer opfølgningsmøder mellem modulerne, skuldrer og støtter dig på den vej du vælger at gå. Din mentor har selv gået vejen, og driver idag en virksomhed bygget af og udefra den de er og det, de kan.

Hvorfor LIGHTHOUSE EFTER UDDANNELSE?

Vi har alle noget bagage med os, fra det levede liv. Dette bagage, er faktisk GULDET, når det gælder om at udfolde dit fulde potentiale. Det guld ligger bare gemt bag de barrierer og forsvarsmekanismer du har tilegnet dig, for at overleve det som livet har budt dig af udfordringer og sår på sjælen.

Du har svært ved at “komme videre” og træde ind i noget nyt, hvis du ikke har givet slip på dele af bagagen. At give slip foregår i etapper, i gennem forskellige dele af dig, og skal på den måde arbejdes ned i gennem hele dit system, så det kan give slip helt nede i celleniveau.

 Det er først når du giver slip, at der kan komme flow i fysikken, kreativiteten, spiritualiteten og bevidstheden, sådan så sårbarhed bliver til mod, og frygt til tillid.

Således kan en enkelt tilgang eller to, ikke kan facilitere hele transformationen. Du er nødt til at arbejde med alle tre sider af den holistiske trekant, med sind, sjæl og krop. Først når du selv tager turen, og går ind i en ærlig relation med alle siderne af dig selv, kan du VIRKELIG udfolde det der lever indeni, og stille dig til rådighed som spejl for andres transformation. 

Det er DIT arbejde med DIG SELV, der danner grobunden for hvordan du kan spejle din verden og dine klienter, sådan så DU kommer til at leve det liv, du går og drømmer om.

Hvad får du blandt andet ud af LIGHTHOUSE

EFTER UDDANNELSEN?

  • Du får healet og givet slip på det tungeste i din bagage, og udvikler din egen metode til at arbejde med din egen og andres healing
  • Du lærer hele dig selv at kende, på et niveau dybere end du gør lige nu. Din måde at være på i verden, dine forsvarsmekanismer, din psykologi (dit ego) og din sjæl (din essens).
  • Du oparbejder modet og evnen til at tage din plads i dit eget liv,  i relationerne, i verden, på scenen.
  • Du lærer at stå i livets sværeste storme, at være med egen og andres sårbarhed, og transformere den til mod og styrke.
  • Du får skabt og udfoldet din drøm, med alt det, der tilhører. Hvad enten drømmen er en business, et kreativt projekt, en foredragsvirksomhed eller noget helt fjerde, kan du her gå fra drøm til manifesteret virkelighed på et år.
  • Du lærer at facilitere en tilsvarende proces for andre, og kan efter endt uddannelse vælge det til, som en del af dit virke fremover, under fanen LIGHTHOUSE(dit stedsnavn her).
  • Du får et vanvittig stærkt netværk af ligesindende, som du kan støtte dig op ad i din videre udvikling.

Praktisk information

Modul 1 – REIKI 1 | 30.Aug.–1. september 2023 // BORNHOLM

Online 1 | 22. september 2023 // ZOOM (aften kl.18-21)

Modul 2 – Giv Slip | 12.–14. oktober 2023 // BORNHOLM

Online 2 | 2. november 2023 // ZOOM

Modul 3 – Energi og Manifestation | 4.–6 jan 2023 // BORNHOLM

Online 3 | 27. november 2023 // ZOOM (aften kl.18-21)

Modul 4 – Reiki 2 | 24.–26. februar 2024 // BORNHOLM

Online 4 | 16.februar 2024 // ZOOM (aften kl.18-21)

Modul 5 – Integration | 20.-22.marts 2024 // BORNHOLM

Modul 6 – Kreativitet og Fremtid | 8.-10.maj 2024 // BORNHOLM

Online 5 |  Dato kommer // ZOOM

Modul 7 – SHOWTIME | 20.+25. juni 2023 // BORNHOLMSUGE

Lokation: De fleste moduler kommer til at finde sted på Bornholm. Der er dog mulighed for at et eller to moduler forgår andre steder, info herom kommer snarest muligt. 

Fuld pris: 49.900 DKR (+moms)

(max 12 pladser)

Testimonials

Efter Reiki 1

Siden min søn fik Reiki I, har han ikke haft problemer med at sove

«Jeg valgte, at min søn på 10 år skulle have Reiki 1, både fordi det har gjort en kæmpe forskel i mit eget liv og fordi han døjede med svære søvnproblemer og et opfarende temperament.

Siden min søn fik Reiki 1 — simpelthen fra den ene dag til den anden — har han ikke haft problemer med at sove, og han bliver hele tiden bedre til at regulere sine følelser. Vi bruger tit Reiki om aftenen, når han skal sove.

Jeg er virkelig glad for at have givet min søn denne gave, og det er en gave tilbage til mig selv at kunne se ham blomstre op som han har gjort i den tid, han har haft Reiki. Jeg er ovenud taknemmelig til Linn for hendes fantastiske arbejde!»

 

Mor til Isaac (10år), DK

“Min mand har også glæde af det”

«Jeg kjenner at jeg fyller opp meg selv når jeg healer meg selv. Elsker den følelsen.

Barna har stor nytte av det, jeg healer dem når de skal sove og når de har sovnet.

Min mann har også stor nytte av hendene mine, herlig, han sover som en stein, og er mindre stiv, mindre stresset, og rett og slett enda gladere.» 

Anne, NO

“Før Reiki I havde jeg svært ved at finde indre ro”

«Rent personligt har jeg kunne mærke en enormt stor forskel på min indre harmoni. Før Reiki havde jeg svært ved at finde en indre ro og var enormt flyvsk I mine handlinger og tanker. Reiki har hjuplet mig med at connecte med mig selv og mærke min egen energi. 

Linn er enormt inspirerende, Yoda agtig, powerwoman. Som er god til at være tilstede og ramme sine kursister med den indsigt hun har.«

Trine, DK

 

“Jeg vil bruke og utforske det framover!

«Jeg kjenner på en umiddelbar forandring etter kurset – mer ro og……..? Det er mye som skjer i hverdagen, så jeg tenker det tar litt tid å få «etablert» Reiki god i dagliglivet. Men jeg har healet meg selv hver dag (med få unntak) og det har vært godt.

Ellers kjennere jeg at jeg gleder meg over å ha fått lære om Reiki! Og vil bruke og utforske det framover! «

Gunn, NO